Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

23.02.2024 - 24.04.2024 Главен асистент

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжнос...

Прегледай

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

20.02.2024 - 21.04.2024 Главен асистент

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжнос...

Прегледай

Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково

13.02.2024 - 13.04.2024 Главен асистент

Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „глав...

Прегледай

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян

09.02.2024 - 09.04.2024 Главен асистент

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанскатаакадемия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност...

Прегледай

Институтът по овощарство – Пловдив

09.01.2024 - 09.03.2024 Главен асистент

Институтът по овощарство – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – един...

Прегледай