Земеделският институт – Стара Загора

18.11.2022 - 18.01.2023 Главен асистент

Земеделският институт – Стара Загора, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално н...

Прегледай

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София

27.09.2022 - 27.11.2022 Главен асистент

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: главен асистент по пр...

Прегледай

Институт по земеделие – Кюстендил

29.07.2022 - 29.09.2022 Главен асистент

Институтът по земеделие – Кюстендил, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в професионално ...

Прегледай

Институт по аграрна икономика – София

29.07.2022 - 29.09.2022 Главен асистент

Институтът по аграрна икономика – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в професиона...

Прегледай

Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково

26.07.2022 - 26.09.2022 Главен асистент

Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главе...

Прегледай

Земеделски институт – Шумен

31.05.2022 - 31.07.2022 Главен асистент

Земеделският институт – Шумен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално направле...

Прегледай

Институт по животновъдни науки – Костинброд

13.05.2022 - 14.07.2022 Главен асистент

Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асист...

Прегледай

Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ – Русе

12.04.2022 - 12.06.2022 Главен асистент

Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ – Русе, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен...

Прегледай