Институт по овощарство – Пловдив

06.01.2023 - 06.03.2023 Доцент

Институтът по овощарство – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент – един, в профе...

Прегледай