ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 16.07.2020 г.

Начална дата: 16.07.2020   Крайна дата: 29.07.2020   Дата на публикуване: 16.07.2020   Статус: Прекратена   РОП номер

Описание:

ПРЕДМЕТ: "Доставка чрез закупуване на компютри и офис техника за нуждите на Селскостопанска академия с 5 обособени позиции"

https://app.eop.bg/today/67921 


Файлове:


Име Timestamp