ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 12.06.2020 г.

Начална дата: 12.06.2020   Крайна дата: 22.06.2021   Дата на публикуване: 12.06.2020   Статус: Изтекла   РОП номер 983319

Описание:

ПРЕДМЕТ:  „Доставка на  компютърна и офис техника за нуждите на поделенията на Селскостопанска академия София, в  изпълнение на проект: Национална научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България -РЕПРОБИОТЕХ” на Министерство на образованието и науката, с 3 обособени позиции"


Файлове:


Име Timestamp
Решение 12.06.2020 13:03 Свали
Обявление 12.06.2020 13:03 Свали
ЕЕДОП 12.06.2020 13:03 Свали
Документация 12.06.2020 13:03 Свали
Образци към обява 12.06.2020 13:04 Свали
Проект на договор 12.06.2020 13:04 Свали
Протокол №1 09.07.2020 14:02 Свали
Доклад 09.07.2020 14:02 Свали
Решение за прекратяване 09.07.2020 14:02 Свали