ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 07.08.2020 г.

Начална дата: 07.08.2020   Крайна дата: 22.06.2021   Дата на публикуване: 07.08.2020   Статус: Изтекла   РОП номер

Описание:

ПРЕДМЕТ: "Доставка чрез закупуване на компютри и офис техника за нуждите на Селскостопанска академия с 5 обособени позиции"

https://app.eop.bg/today/70215


Файлове:


Име Timestamp