02.08.2023

Приятели,Имаме удоволствието да ви поканим на „Европейската нощ на учените 2023“, която се организира в рамките на проект SEARCH финансиран от ЕС програма Хоризонт 2020 дейности Мария Складовска Кюри. Ще отбележим това събитие в Агробиоинститут и Г...

Прочети
02.08.2023

За първа година Добруджанският земеделски институт – Генерал Тошево на Селскостопанска академия участва в изложението „Ден на полето“ и второто му издание. Събитието се проведе в рамките на три поредни дни - от 25.07 до 27.07.2023 г. - в района на „5...

Прочети
02.08.2023

Учени от ИЗС „Образцов чифлик” – Русе се срещнаха с представител на Община Гръдинари (Гюргево) и Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина – Букурещ, Р РумънияНа 25.07.2023 г. Доц. д-р Галина Дякова, Директор на Институт по земеделие ...

Прочети
31.07.2023

Магистърска програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ (задочно обучение) стартира Стопански факултет, Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“. Програмата е предназначена за з...

Прочети
24.07.2023

Развъждането на млечни говеда през последните години бележи значителен прогрес, съобразно новите технологии, които навлизат на световната сцена. По темата анализ прави проф. д-р Теодора Ангелова от Земеделски институт - Стара Загора, един от Институт...

Прочети
20.07.2023

Доц. д-р Катя Узунджалиева - Директор на Институт по растителни генетични ресурси "К. Малков" - Садово и доц. д-р Елица Петрова - Директор на Институт по рибни ресурси - Варна, като представители на ССА участват на деветнадесетата редовна сесия на Ко...

Прочети
19.07.2023

Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ – Садово, част от Селскостопанска академия, посрещна партньори от Китайската академия за селскостопански науки по двустранен проект на тема "Обогатяване на разнообразието от зърнено-бобови ...

Прочети