20.10.2023

ИЗВЪРШЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ШУМЕН ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРСР 2014-2020Частична модернизация на съществуващ животновъден обект за производство и угояване на...

Прочети
20.10.2023

Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт"предоставя ежегодно 5-9 стипендии забългарски учени и изследователи, сдокторска степен, във всички области напознанието (с изключение на клиничнамедицина), които в рамките на 3-5 месецада п...

Прочети
19.10.2023

По покана на Ръководството на Научно-практически институт по биотехнологии в животновъдството и ветеринарната медицина, Максимовка, Р. Молдова, учени от Института по планинско животновъдство и земеделие-Троян, към Селскостопанска академия, взеха учас...

Прочети
18.10.2023

Царевицата е най-употребяваната зърнена култура за хранителни и индустриални цели. Над 1000 продукта се произвеждат от царевица. Това разказа доц. д-р Георги Йорданов от Институт по царевицата - Кнежа, част от структурата на Селскостопанска академия....

Прочети
17.10.2023

Оптималните срокове за залагане на семената от новата реколта са до края на месец октомври, посочват учените от Добруджанския земеделски институт край Генерал Тошево на Селскостопанска академия пред репортер на AGRI.BG за публикацията „Как се сее пше...

Прочети
16.10.2023

Защо от 1 млн. дка площи с памук, днес отглеждаме около 10 000 дка. За българския памук има пазар – той е качествен и със здраво влакно, казва директорът на Институт по полски култури - Чирпан, който е част от Селскостопанска академия, проф. д-р Нели...

Прочети
13.10.2023

На 20 октомври Института по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ - Садово, част от Селскостопанска академия, ще бъде посетен от Нанси Гулиер - координатор на мрежата за България и Румъния към Френския департамент за аграрно образование и ...

Прочети
12.10.2023

На 11 октомври Институтът по аграрна икономика (ИАИ) на Селскостопанска академия беше посетен от г-н Хе, Първи секретар (Селско стопанство) и г-н Гуо и г-н Нинг, аташета Наука и Технологии на посолството на Китай в България. В рамките на деловата сре...

Прочети