25.03.2022

Селекционерите от Добруджански земеделски институт създадоха първия български хибрид слънчоглед, устойчив на паразита синя китка, раса Н. „Красела“ е конвенционален средно ранен хибрид (вегетационен период 115-120 дни), с линолов тип на маслото, със ...

Прочети
24.03.2022

В същото време липсват добри практики от сферата на кръговата биоикономика Предизвикателствата и препятствията, които България трябва да преодолява по пътя към биоикономиката, са големи. На първо място – България няма действаща национална стратегия и...

Прочети
23.03.2022

На 15 и 16 март се състоя първа работна среща на екипа, работещ по проект „Механизми и форми на аграрното управление в България“, финансиран от Фонд научни изследвания, на Института по аграрна икономика (ИАИ) към Селскостопанска академия. От научното...

Прочети
23.03.2022

На Световния ден на водата - 22 март се отбелязаха 20 години от създаването на Басейнова дирекция "Черноморски район". Институцията работи по два важни за страната плана: за управление на риска от наводения и за управление на речни басейни. Варненска...

Прочети
22.03.2022

Животните на ИПЖЗ – Троян пасат около 6 месеца в годинатаРаботим за това да влезем в съвременните парадигми на земеделието и животновъдството. А най-вече за това да защитим марката планински продукт-дериват, на който са и нашите продукти, разказа доц...

Прочети
21.03.2022

Тънкостите при резитбата на сливови овощни видове са показани нагледно във видео от семинар на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Института по земеделие (ИЗ) – Кюстендил.По време на демонстрация ще се запознаете с основните принципи н...

Прочети
21.03.2022

Замърсяващият атмосферата пирогенен въглерод се оказва полезен за почвите, установява изследване на проекта „Идентификация, разпространение и функции на пирогенния въглерод в почвите от минно-енергийни райони в страната“, финансиран от Фонд „Научни и...

Прочети
18.03.2022

Общо 49 продукта, научни разработки и технологии на 26 фирми и 11 научни института участваха в десетте раздела на Конкурса за иновации на провелите се в Пловдив Международни изложения изложения АГРА, „Винария“ и „Фудтех“.В раздела „Научна дейност и ...

Прочети