04.06.2024

На 28.05. 2024 г. Добруджански Земеделски Институт (ДЗИ) стартира с първата си демонстрация свой проект „Добри земеделски практики при производство на зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед в рискова климатична среда“ по Програмата за раз...

Прочети
31.05.2024

С Решение на Министерски съвет от 22 май 2024 г. на Селскостопанска академия се възлага да представлява Република България като пълноправен член в международна асоциация с нестопанска цел, която подкрепя Инициативата БИОИЙСТ (Базирани на знанието зем...

Прочети
29.05.2024

Учени разработиха технологична инструкция заради нарастващ интерес от производители и увеличеното потребителско търсене.Технологична инструкция за растението пак чой (Brasica rapa var. chinensis) подготви екип от Институт по зеленчукови култури (ИЗК)...

Прочети
28.05.2024

На 14-ти май 2024 г., ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ (ИЗС) „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК”– РУСЕ проведе втора демонстрация по проект № BG06RDNP001-1.004-0003 „ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ УМЕНИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО И УСТ...

Прочети
28.05.2024

ПОКАНАРъководството на Институт по земеделие-Карнобат Ви кани, на традиционният открит ден под надслов:“Иновации в земеделието“, който ще се проведе на 06.06.2024 година, с начален час 9:00 ч. Програмата включва:Представяне на нови сортове ечемик и о...

Прочети
27.05.2024

Традиционният прием се дава по повод 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовностПрезидентът Румен Радев каза, че България ще преуспява, когато на почит са образованието, наука...

Прочети
27.05.2024

Аграрен факултет на Тракийски университетАграрен факултет провежда Научна конференция с международно участие „ЗЕМЕДЕЛИЕТО – НАЧИН НА ЖИВОТ“ / Scientific conference with international participation "AGRICULTURE - WAY OF LIFE" в Тракийски университет –...

Прочети
23.05.2024

Потапянето в реална работна среда даде възможност на стажантите да усвоят нови знания.Ученици от 12-ти клас от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника (ИККХ) - Пловдив проведоха своята производствена практика в лабораториите на Ин...

Прочети