23.07.2021

Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“ в периода 26 юли – 30 септември, 2021 година.Съгласно Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128 между ССА и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финанси...

Прочети
20.07.2021

На двудневен семинар в община Своге, с. Заселе /15.07 – 16.07.21 г./, учените – партньори от три организации, по Проекта “Агроринг” / „Социално-икономическа ефективност от използване на утайките от ПСОВ в селското стопанство“/, обсъдиха изпълнените д...

Прочети
19.07.2021

В периода 14-16 юли 2021 г. в град Хисаря се проведе работна среща по проект "Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие" ПОЗЕСИН с участието на учени от трите организации, изпълняващи дейностите по си...

Прочети
16.07.2021

В рамките на Работна среща (23-26 юни 2021 г. в Кюстендил) по Компонент 1 „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи” на Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ (ННП – Храни), гл....

Прочети
14.07.2021

От 12 юли в ИДЛР се провежда студентска практика на бакалаври от ЛТУ-София, по проект на МОН – BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики – фаза 2".Практиката, която е 240 часа, се осъществява по програма на доц. д-р Стела Димкова и включва различн...

Прочети
13.07.2021

С празничен водосвет, отслужен от отец Тодор – свещеник от храм „Св. Вмчк. Димитър“ - гр. Генерал Тошево бе открита жътвената кампания в Добруджански земеделски институт.Гости на събитието бяха заместник-кметовете на Генерал Тошево Румен Мунтянов и Д...

Прочети
07.07.2021

Тематичната работната група за разработване на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 е създадена с Постановление № 142/2019 във връзка с процеса на програмиране за Програмен период 2021-202...

Прочети