07.11.2023

ИРГР “Константин Малков” - Садово, част от мрежата на Селскостопанска академия, беше посетен от Сирил Швайцер - съветник в областта на земеделието към Посолството на Франция и Нанси Гулиер от Министерството на земеделието и хранителния суверинитет на...

Прочети
07.11.2023

На 25 октомври 2023 г. в Шанхайския университет „Дзяо Тун“ (SJTU) се проведе Българо-китайски симпозиум по въпросите на климатичните промени и съживяването на селските райони. Организатор на събитието беше SJTU, а от българска страна в него участваха...

Прочети
06.11.2023

Форум на Института по аграрна икономика (ИАИ) на Селскостопанска академия ще срещне авторитетно наше и международно участие (online и присъствено), за да постави акцент върху последните предизвикателства към земеделието и селските райони. Събитието щ...

Прочети
06.11.2023

На 3 ноември 2023 година в Селскостопанска академия се проведе среща между ръководството на ССА и правителствена делегация на Китайската народна република.От китайска страна в срещата участваха г-н Ци Джала, член на Президиума на НК на КНПКС и замест...

Прочети
03.11.2023

На 19.10.2023 г., в ИПЖЗ, Троян, към Селскостопанска академия, се проведе успешно публичната защита на дисертация на тема „Биопродуктивна и качествена характеристика на пасищен райграс (Lolium perenne L.) в технологичен аспект“, разработен от доктора...

Прочети
01.11.2023

Днес България отдава почит на народните будители - книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 г....

Прочети
01.11.2023

В Деня на будителите да се върнем години назад с някои от изданията във фонда на Централна селскостопанска библиотека, когато земеделската наука и образование проправят своя път по земите на България и все по-ясно и отчетливо става ползата от тях.184...

Прочети
31.10.2023

В периода 25 – 26 октомври 2023 г. в гр. София се проведе 37-ми Конгрес на Европейската организация на тютюнопроизводителите и преработвателите на тютюна (UNITAB). Събитието бе в чест на 70- годишния юбилей на авторитетната организация.На Конгреса уч...

Прочети