22.05.2023

В периода 18-19 Май 2023 г. в Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян, с подкрепата на Селскостопанска академия, се състоя 26-тата Международна научна конференция ЕкоMаунтин 2023“, посветена на екологичните проблеми в планинското з...

Прочети
18.05.2023

Институт по зеленчукови култури „Марица”-Пловдив участва за първи път в конкурса „Най-зелените компании в България” https://green.b2bmedia.bg/ и беше отличен с награда за III –то място в направление „Зелени технологии/Зелени продукти”. Участието беш...

Прочети
17.05.2023

В периода 18-23.04.2023 г. Институт по Земеделие и Семезнание (ИЗС) „Образцов чифлик” – Русе беше посетен от проф. Stefana Jurcoane и проф. Stelica Cristea от University of Agronomy Sciences and Veterinary Medicine – Букурещ, Румъния по Програма Ераз...

Прочети
16.05.2023

Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ на Философския факултет на Софийския университет отбеляза своята 70-годишнина с научна сесия на тема „Непроменящият се императив за промяна“.На 15 май 2023 г. в Аула Магна на Софийкси ...

Прочети
16.05.2023

Организират 26-та научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2023“на тема: „Екологични проблеми на планинското земеделие“, която ще се състои на 18-19 май 2023 г. в ИПЖЗ - Троян Под патронажа на: Министъра на земеделието и Председателя ...

Прочети
16.05.2023

През периода 08-12.05.2023 г. ръководството на Селскостопанска академия посети няколко института, принадлежащи към Федералния изследователски център за културни растителни видове с основен център в гр. Кведлинбург, Германия /Bundesforschungsinstitut ...

Прочети
12.05.2023

На 09.05.2023 г. ИЗС „Образцов чифлик” – Русе взе участие в информационно събитие за популяризиране резултатите от проекти финансирани от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 и организирано от Областният информационен център – Ру...

Прочети