15.05.2024

ИРГР - Садово получи грамота за успешно реализиран проект BG PLANTNET “СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА ГЕНБАНКА - РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ”, финансиран от ФНИ .През втори етап на проекта е реализирана базата данни на приложението и го...

Прочети
14.05.2024

На 10.05.2024 г. Институтът по животновъдни науки – Костинброд, организира „Ден на отворените врати“ за земеделски стопани, ученици от професионалните гимназии, студенти и учени.Целта на събитието е да покаже работата на учените в няколко важни облас...

Прочети
13.05.2024

Учени от Института по декоративни и лечебно растения (ИДЛР) – София посетиха Китайската народна република и обмениха опит със свои колеги .Цветарската индустрия и общности се срещнаха в Китайската народна република. Учени от Институт по декоративни и...

Прочети
13.05.2024

На 11 юни 2024 г. Институт по земеделие и семезнание (ИЗС) „Образцов чифлик” – Русе ще проведе трета демонстрация по проект № BG06RDNP001-1.004-0003 „ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ УМЕНИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО И УСТ...

Прочети
13.05.2024

Ден на отворените врати в Института по животновъдни науки (ИЖН) в Костинброд. Целта на събитието бе да покаже работата на учените в няколко важни области, както и да се привлече интереса на младите хора към професията на научния работник. Гостите вид...

Прочети
13.05.2024

На тазгодишното Шестнадесето издание на Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО 2024 Селскостопанска академия е поканена да участва със свой информационен щанд, а официален гост е зам.-председателят на ССА проф. д-р Илиана Начева.Предоставе...

Прочети
10.05.2024

За магията да създаваш новости в земеделието, разказва проф. д-р Дарина Вълчева.В сортовата листа на България за ечемик през тази година са вписани 52 сорта, от които само 7 са чужда селекция, а останалите са български. От българските сортове 30 са с...

Прочети
09.05.2024

Институтът по царевицата - Кнежа на Сеалскостопанска академия участва Фестивал „Семе Българско“ - Севлиево’2024. За поредна година научното звено представи своите местни сортове и популации. За интереса, проявен от посетителите, се погрижиха директор...

Прочети