09.09.2021

Участващите във фермерския пазар земеделци от с. Смилян, с. Реселец, гр. Петрич и гр. Пловдив ще бъдат представени лично от Институт по зеленчукови култури (ИЗК) „Марица“ – Пловдив към Селскостопанска академия. Производителите ще предлагат различни с...

Прочети
08.09.2021

Качествените сортови семена, чисти от зараза са неотменно условие за добър посев и високи добиви. Във връзка с това стопаните трябва да знаят за опасността от болести, чиито причинители се пренасят със семената. Такива са гъбните болести (микози), из...

Прочети
07.09.2021

Българските сортове са по-устойчиви на климатичните промени, посочи доц. д-р Златина Ур, селекционер и ръководител отдел „Селекционно-генетичен и сортоподдържане“ в Института по растителни генетични ресурси "К. Малков" – Садово.Доц. д-р Ур е убедена...

Прочети
03.09.2021

През пролетта на 2021 г. община Сливница организира конкурс за най-зацветен балкон. Конкурсът е обявен през месец април, а през месец май на част от участниците са раздадени безплатни саксии, почвени смески и растения. В конкурса се включиха около 16...

Прочети
02.09.2021

Гл. ас. д-р Евгения Ачкаканова от Института по животновъдни науки – Костинброд към Селскостопанска академия споделя опита си в успешното реализиране на проекти в земеделието.Науката и бизнесът с подкрепа от администрацията раждат бизнес идеите, час...

Прочети
01.09.2021

Euronews направиха и излъчиха филм на тема “Рапаноулов и морски изследвания в Черно море“, в който участие има и Института по рибни ресурси – Варна към Селскостопанска академия.За да се гарантира, че количествата ще останат устойчиви, Генералната ком...

Прочети
27.08.2021

Институтите към Селскостопанска академия (ССА) трябва да се възползват от предстоящия прием по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това заяви министърът на земед...

Прочети
25.08.2021

„Нови сортове лавандула, подходящи за отглеждане в България. Създаване, селекция и качества“ е темата на публикуваното в сайта АГРИ БГ видео от информационния семинар с демонстрационна част. Семинарът бе организиран от Националната служба за съвети в...

Прочети