31.08.2011

Селскостопанска академия (ААН) е академична структура, която извършва научни изследвания, експертизи и анализи за аграрния сектор, а наред с това и образователна дейност. В ССА (ААН) образованието си продължават както специализанти, магистри и докт...

Прочети