23.12.2011

ЗЕМЯТА И ПЛОДОВЕТЕ НА НАШИЯ ТРУДСимволиката на предстоящите дни е силно свързана с дома, храната, топлината, със създаването на новия живот. Красотата на трапезата, уханието на прясна пита, аромата на божествената напитка, песните и наричанията, ко...

Прочети
15.12.2011

Научната общност на Института по зеленчукови култури "Марица"  приема разумните аргументи на ръководството на ССА. {backbutton}

Прочети
12.12.2011

Отговор на МЗХ относно финансови затруднения при изпълнението на проект по Програма за трансгранично сътрудничество {backbutton}

Прочети
01.12.2011

  (из мотивите към законопроекта) Актуалното съдържание на проекта (към датата на внасяне в МЗХ) ще намерите в приложения файл. {backbutton}

Прочети
30.11.2011

Г-н Буташ запозна присъстващите със селското стопанство на своята страна и с предизвикателствата, пред които се изправя Алжир в тази област. Като едни от най-важните проблеми, той подчерта обезлюдяването на селските региони, засушаването, както и п...

Прочети
26.11.2011

  Днес ръководството на Селскостопанска академия подписа рамково споразумение за сътрудничество в областта на животновъдството и растениевъдството. На срещата, която се състоя в хотел „Дедеман Принцес”, споразумението подписаха председателят на Ак...

Прочети
24.11.2011

Доц. д-р Георги Костов – председател на ССА се срещна с председателя на Селскостопанската Академията по земеделие и животновъдство на Вътрешна Монголия – проф. Жау Кун Фа. Двете страни обсъдиха предстоящото подписване на Рамково споразумение в облас...

Прочети