31.10.2011

  Проектите, кандидатстващи за финансиране трябва да бъдат в една или повече от следните 4 тематични области: Екология – лесовъдство, селско стопанство, управление на земята, отпадъци Социални науки – социална и човешка неравнопоставеност, рег...

Прочети
24.10.2011

Празник е за нас, които работим, за да я има българската земеделска наука. Професионалният ни ден става на пет години, а българската аграрна наука през следващата година ще отбележи 13 десетилетия. Отброяването на дните и годините ще бъде формално,...

Прочети
21.10.2011

Колективите на посетените институти изразиха очакванията си реформирането на Академията да позволи положителното развитие на научно-приложната и стопанската дейност. Предложените промени, публикувани и на сайта на ССА, предвиждат: създаване на усло...

Прочети
18.10.2011

  Кратка презентация за дейността ССА представиха доц. д-р Георги Костов - Председател и доц. д-р Маргарита Николова - Гл.научен секретар. Доц. д-р Георги Костов запозна научните работници от РАСГН с актуалните приоритети на ССА, свързани с бъдещи...

Прочети
09.10.2011

  ССА и НССЗ ще осъществяват съвместни действия за трансфер и приложение на научните и практическите достижения в областта на земеделието, както и за организирането и провеждането на съвместни мероприятия, като семинари, консултантски дни, открити...

Прочети
04.10.2011

  След трите презентации земеделските производители имаха възможност да проведат индивидуални консултации с тримата научни работници от ССА и с експертите от областния офис на НССЗ в гр.Стара Загора. {backbutton}

Прочети