08.02.2012

  Бизнесмените от Йордания проявиха интерес към инвестиции в закупуване и обработване на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за производството на зърнено-житни култури. Обсъдени бяха възможностите за производство на семена и елитни разплодн...

Прочети
03.02.2012

Българската делегация се срещна с вицепрезидента на РАССН и председателя на Сибирското отделение акад. А. Донченко, със заместник-председателя – акад. Кашеваров и главния научен секретар – проф. Каличкин. Беше обсъден ходът на разработване на съвме...

Прочети
30.01.2012

- в Пазарджик на 3 февруари - гл. ас. Благой Андонов от Института по растителни генетични ресурси – Садово;- в Плевен на 6 февруари - доц. д-р Маргарита Нанкова - агрохимик в Добруджанския земеделски институт – Генерал Тошево. Наред с практическит...

Прочети
13.01.2012

Бяха обсъдени възможностите за съвместна работа в областта на най-новите европейски практики и технологии в аграрния сектор между учени от ССА и водещи палестински университети, а също и за обучение на докторанти от Палестина в акредитирани институ...

Прочети
11.01.2012

В заседанието на Върховния административен съд на 01.12.2009 г. процесуалният представител на Министерството на земеделието и храните представя писмо от министър Мирослав Найденов, с което на основание чл. 156, ал. 1 от Административно процесуалния...

Прочети
28.12.2011

Стана ясно още, че е реабилитиран статутът на ССА като институция, която може да номинира кандидати за член-кореспонденти и академици. {backbutton}

Прочети
23.12.2011

ЗЕМЯТА И ПЛОДОВЕТЕ НА НАШИЯ ТРУДСимволиката на предстоящите дни е силно свързана с дома, храната, топлината, със създаването на новия живот. Красотата на трапезата, уханието на прясна пита, аромата на божествената напитка, песните и наричанията, ко...

Прочети
15.12.2011

Научната общност на Института по зеленчукови култури "Марица"  приема разумните аргументи на ръководството на ССА. {backbutton}

Прочети