20.05.2012

Академията бе представена от Националния земеделски музей с експозиция за Овцевъдството в България. Института по планинско земеделие и животновъдство - Троян, който показа мобилна инсталация за доене и съхраняваните в Института породи овце порода Ц...

Прочети
10.05.2012

Д-р С. Машева, директор на ИЗК”Марица”, представи основните източници на финансиране на института. Тя подчерта, че основният принос за повишаване нивото на материално-техническата база и на експертизата на изследователския персонал на Института се ...

Прочети
02.04.2012

  Ръководителите на двете академии подписаха Протокол за проведените разговори и съставиха Работна програма за научно-техническо сътрудничество за периода 2012-2015 година.РАСГН е основният румънски партньор на Селскостопанската академия. Отношени...

Прочети
15.03.2012

  - в Института по Земеделие – Кюстендил, ще се проведе семинар по растителна защита на овощните видове. Той ще започне в 10.30 и ще се проведе в института. Програмите на семинарите може да намерите в прикачените файлове.

Прочети
12.03.2012

АГРА 2012 МЕЖДУНАРОДНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ИЗЛОЖБА 1.ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА ЗА ИНОВАЦИИ Раздел „Машини, инвентар и технологии за растениевъдството” Експонат: Технология за ефективно и устойчиво производство на ябълкова продукция Производител: Инсти...

Прочети
22.02.2012

Събитието, в което взеха участие повече от 150 земеделски производители, стопани и ръководители на местни институции от цялата страна, а също и производители от Сърбия и Македония, бе уважено от  доц. д-р Маргарита Николова – научен секретар на С...

Прочети