img

X-та научна конференция с международно участие на тема: ИНОВАЦИИ В АГРАРНАТА НАУКА ЗА ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ в Земеделски институт – Шумен

06.10.2019

На 26.09.2019 година в Земеделски институт – Шумен се проведе традиционната X-та научна конференция с международно участие на тема: ИНОВАЦИИ В АГРАРНАТА НАУКА ЗА ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ. Земеделски институт – Шумен посрещна утвърдени учени от Великобритания, Полша и Молдова. Участие в конференцията взеха  д-р Васил Пиргозлиев от Harper Adams University – Великобритания и проф. Атанас Атанасов от Полската Академия на Науките. Присъствието на проф. дн Петр Люцканов, доц. д-р Олег Машнер и доц. д-р Анатолие Данилов положи основите на сътрудничеството с Научно - практическия институт по биотехнологии в зоотехниката и ветеринарната медицина в Молдова. Обсъдени бяха идеи и насоки за съвместни проекти. Официални гости на конференцията бяха Заместник-председателят на ССА проф. Мая Игнатова, директори на институти и опитни станции от системата на ССА. Броят на всички участници в конференцията беше над 90 научни работника, включително от Аграрен Университет - Пловдив, Институт по животновъдни науки - Костинброд, Институт по фуражни култури - Плевен, Институт по планинско земеделие и животновъдство - Троян, Институт по земеделие - Карнобат, Научни центрове по земеделие Средец, Хан Крум Търговище, Земеделски институт – Стара Загора, Тракийски университет – Стара Загора, Пловдивски университет „П. Хилендарски”, Шуменски университет „Еп. К. Преславски” Институт по криобиология и хранителни технологии – София, Институт по рибарство и аквакултури – Пловдив,  Университет по хранителни технологии – Пловдив, Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив, Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, Опитна станция по соята - Павликени и др. Бяха представени 28 научни разработки в областта на животновъдството и 31 проучвания в областта на растениевъдството. След официалното откриване в конферентната зала на Земеделски институт - Шумен беше изнесен пленарен доклад на тема „Организация в свиневъдството съобразена с welfare и индивидуалния статус на индивидите ” от проф. дн Апостол Апостолов, Директор на Земеделски институт – Шумен към ССА. Работни езици на конференцията бяха английски, руски и български. Учените обмениха информация за най-новите тенденции и достижения в аграрната наука и обсъдиха възможностите за практическо приложение на съвременните методи и технологии в земеделието, както и насоките за бъдещо сътрудничество по проекти. Бяха проведени дискусии и обмяна на мнения по дискутираните теми. Форумът предостави възможност за участие на млади изследователи и допринесе за тяхното кариерното израстване.