img

Учени от ИПЖЗ -Троян взеха участие в международна научна конференция в гр. Бърно, Чехия

25.11.2022

По покана на д-р Ян Неделник – Председател на Чешката академия на науките и Директор на Институт по фуражите, Трупско, Чехия, учени от ИПЖЗ-Троян: доц. д-р Деян Георгиев и доц. д-р Татяна Божанска, участваха в международна научна конференция на тема „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“, Бърно (ČR). Основната тема на конференцията включваше съвременни научни методи и подходи в отглеждането, селекцията и растителната защита на растенията. В изнесените доклади бяха посочени резултати свързани с подобряване на водния и хранителен режим в почвата, биоразнообразието в естествените и изкуствени тревостои, борбата с вредителите в житно-бобовите тревни смески и анализа на генетичните растителни ресурси. 

В програмата на конференцията бяха включени и посещения на исторически обекти в област Моравия.