img

Три нови хибрида на Институт по царевицата - Кнежа в Официалната сортова листа на Р България

24.03.2023

Със заповед № РД 12-2/15.03.2023 г. Министърът на земеделието утвърди признаването и вписването в Официалната сортова листа на РБ на три нови хибрида на Институт по царевицата гр. Кнежа на Селскостопанска академия:

Кн 576 с автор ас. Красимир Павловски

Кн 652 с автор доц. д-р. Валентина Вълкова

Кн 653, създаден от доц. д-р. Георги Йорданов

Хибридите са стрестолерантни и подходящи в направление зърно и силаж!