img

ССА и Монголската Академия за аграрни науки подписаха Меморандум за разбирателство

16.12.2020

Днес, 16.12.2020 г., Селскостопанска академия и Монголската Академия за аграрни науки подписаха Меморандум за разбирателство.
Страните бяха представлявани от проф. д-р инж. Мартин Банов – Председател, проф. д-р Елена Тодоровска – Главен научен секретар на ССА и г-н Бямбаа Дашдордж – съветник в посолството на Монголия.

Бяха отбелязани дългогодишните приятелски отношения между двете държави и взаимното желание за сътрудничество в следните области на земеделската наука: зеленчукопроизводство; животновъдство – обмен на породи или създаване на нови породи, подходящи за условията на Монголия; биотехнологии – растениевъдство, животновъдство и храни; проучване и подобряване на почвите.
Обсъдени бяха възможностите за прием на докторанти, както и обмен на учени и специализанти с различните научни институти към Селскостопанска академия.