img

Среща на ИЗС „Образцов чифлик” – Русе с партньори от Румъния

02.08.2023

Учени от ИЗС „Образцов чифлик” – Русе се срещнаха с представител на Община Гръдинари (Гюргево) и Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина – Букурещ, Р Румъния

На 25.07.2023 г. Доц. д-р Галина Дякова, Директор на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе към Селскостопанска академия – София и нейни колеги, участваха в среща с Петрикъ Щефан, кмет на Община Гръдинари (Гюргево), представител и на Университета по агрономически науки и ветеринарна медицина – Букурещ, за съвместно сътрудничество и участие в проект по програма INTERREG ROBG. Събитието се проведе в Областна администрация – Русе и беше организирано от Лили Ганчева – Изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус”. По време на срещата беше обсъдено бъдещо сътрудничество между двата Института и участието им в съвместни проекти. Дискусията се фокусира върху приоритетите, предизвикателствата и перспективите пред науката и бизнеса.