img

Семинар с демонстрация за намаляване употребата на пестициди при отглеждане на лозя в ИЗС „Образцов чифлик”- Русе

28.09.2020

На 30.09.2020 г. от 11 до 15 ч. в Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ гр. Русе, който е структурата на Селскостопанска академия, ще се проведе семинар с демонстрация на тема:„Намаляване употребата на пестициди при отглеждане на лозя“. 

Събитието се организира от Териториалния областен офис на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) в гр. Русе и Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“, с подкрепата на хъб България на мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ на проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020. 

Целта на инициативата е запознаване на заинтересованите с технологии за отглеждане на сортове лозя с намалена употреба на продукти за растителна защита. В тази посока домакините ще представят създадените в Института винени сортове с повишена зимоустойчивост и устойчивост на болести (сорт Кристален и сорт Мискет Викинг), придружено от демонстрация на лозови им насаждения.

Основните теми на семинара ще бъдат: 

  • Технологии за отглеждане на сортове лозя с намалена употреба на продукти за растителна защита
  • Селекционни постижения на ИЗС „Образцов чифлик“ – представяне на иновативни сортове лозя

Семинарът е отворен за всички желаещи да участват - земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието. Участието в него е безплатно и е без предварителна регистрация. Адресът на Института е кв. Образцов чифлик, ул. „Проф. Иван Иванов“ № 1. http://izs-ruse.org/contacts.php 

За допълнителна информация и въпроси се свържете с: Деница Гаджева – главен експерт координатор, ТОО-Русе към НССЗ; тел.: 0885 074 178

За въпроси по проекта се свържете със: Станимир Стефанов - член на екипа на НССЗ за изпълнение на проект NEFERTITI и координатор на хъб България на мрежа № 9 по проекта.

Интернет сайт: https://www.naas.government.bg/

Електронна поща: sstefanov@naas.government.bg

Тел .: +359 883 426 758

Прочетете повече за лоза сорт "Кристален"

Прочетете повече за лоза сорт "Мискет Викинг"