img

Селскостопанска академия връчи диплом за удостояване с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на проф. д-р М. Узунова от KWS SAAT SE& Co KGaA, Германия

20.04.2023

Председателят на Селскостопанска академия проф. дн инж. Мартин Банов връчи  диплом за удостояване с почетното звание „Доктор хонорис кауза“, плакет и Юбилейна пощенска марка "140 г. земеделска наука в България"  на проф. д-р  Милена Узунова от KWS SAAT SE& Co KGaA, Германия. Присъстваха много гости от научната общност, както и представители на германската фирма.

Професор Узунова изнесе академична лекция на тема: "По-голяма продуктивност и устойчивост на растителните сортове с помощта на модерни селекционни технологии",  след което имаше кратка дискусия.