img

Ръководството на ССА се срещна с посланика на Китай в България НП г-н Гуо Йеджоу

16.11.2011

 

Дискутирана бе възможността за изпращане от страна на Китай на учени, които да специализират тук, тъй като общото ниво на земеделското образование в Китай не е много високо. Разгледан бе и потенциалът за представянето в България на земеделска техника, произведена в Китай, която напоследък завоюва авторитет на пазара на тежката промишленост и се предлага на много атрактивни цени.

ССА осъществява съвместна дейност с Китайската академия на селскостопанските науки, Хейлонгджянска академия на селскостопанските науки в Харбин и Академията на селскостопанските науки на провинция Гуангси.
Съвместните дейности на двете академии и техните институти са на основата на Меморандума за сътрудничество (2008 г.) и Работната програма за периода 2009-2011 г. Споразумението с Хейлонгджянска академия на селскостопанските науки е от октомври 2009 г. и обхваща почвознанието, растителните и животинските генетични ресурси, генетиката и селекцията на растенията и животните, напояването, механизацията, растителната защита, преработката на селскостопанска продукция и други. С Академията на селскостопанските науки на провинция Гуангси е подписан петгодишен Меморандум за сътрудничество на 17 ноември 2009 г., който предвижда сътрудничество в научните изследвания, технологичния трансфер, комерсиализацията и маркетинга на хранителни технологии като конкретните дейности по реализиране на намеренията се договарят допълнително, отделно и писмено.


{backbutton}