img

Проф. д-р Милена Узунова: В Селскостопанска академия отново съм у дома

28.04.2023

За първи път от 2018 г. насам ССА връчи почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. д-р Милена Узунова 

Знаменитият учен, кадър на Селскостопанска академия, изнесе академична лекция в аулата на Селскостопанска академия след връчването на престижното звание. Лекцията на тема: "По-голяма продуктивност и устойчивост на растителните сортове с помощта на модерни селекционни технологии" представи пред научната общност и частния бизнес най-съвременните решения в областта на растителната селекция за постигане на устойчиво земеделие и продоволствена сигурност. Към момента проф. д-р  Милена Узунова работи в KWS SAAT SE& Co KGaA в Германия. Пет години след като ССА връчи за последен път званието през 2018 г., през тази година то бе получено и от проф. Узунова. Мястото на събитието и изнасянето на лекцията не е случайно. Влизайки в Селскостопанска академия проф. Узунова сподели, че се връща у дома, защото кариерното и научното ѝ развитие започва именно от Академията. „Аз го споделих и преди година и половина, на Празника на земеделската наука в ССА, да съм отново тук за мен е чест, чувствам се у дома, защото тук е започнал пътя ми в земеделската наука и да получа това признание точно от моята институция за мен е радост. Огромна благодарност към Селскостопанска академия и към хората, които през годините ме подкрепяха и специално на акад. Атанас Атанасов от Съвместния геномен център към СУ „Св. Климент Охридски”, който през всички години ме подкрепя и ми дава правилните съвети.“ - каза проф. Узунова.

Тя получава званието „Доктор хонорис кауза“ за особени заслуги към българската земеделска наука и укрепване на международното сътрудничество в областта на растителната геномика и селекция. Предложението е внесено от ръководството на АгроБиоИнститут – София към ССА и е единодушно утвърдено от Управителния съвет на Селскостопанска академия. АгроБиоИнститутът има продължително и ползотворно сътрудничество с немската селекционна компания КWS SAAT SE & Co. KGaA и по-специално с проф. д-р Милена Узунова, която е ръководител на приложните селекционни технологии при царевицата и маслодайните култури към Департамента за изследване и развитие. Проф. д-р Милена Узунова е един от водещите учени в областта на растителната геномика и приложението ѝ в селекцията на икономически важни земеделски култури. Висшето си образование (бакалавърска степен) завършва в Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Началото на творческия й път започва в Института по пшеницата и слънчогледа – Генерал Тошево към ССА  като научен сътрудник. Докторската си дисертация по селекция на царевицата разработва и защитава в университета в Гьотинген, Германия под ръководството на световно известния селекционер на царевицата, проф. Рьобелен. През 1997 г. започва работа като ръководител на проект „Молекулярни маркери при царевицата” в КWS SAAT SE, където работи и досега. От 2002 г. до 2008 г. проф. Узунова е ръководител на групата „Молекулярна селекция на царевица и рапица“, която през 2009 г. прераства в отдел „Приложни селекционни технологии при царевица и маслодайни култури“, чийто колектив под ръководството на проф. Узунова наброява 60 учени и техници, половината от които с докторска степен.

За особените си заслуги при обучението на нова генерация селекционери през 2020 г. проф. д-р Милена Узунова е удостоена със званието почетен професор по „Молекулярна селекция на растенията“ в Техническия университет - Мюнхен, Германия.

Проф. д-р Милена Узунова работи интензивно в областта на растителната геномика и приложение на постиженията й в селекцията на икономически важни култури, както и в областта на оптимизиране на системата за ин виво индукция на хаплоиди при царевицата и приложението й в селекцията. Автор е на 15 патента в областта на растителната генетика и селекция и 55 публикации в световно известни международни списания, повечето от които с квартил Q1 на Web of Science.

Проф. Узунова многократно е изнасяла лекции на престижни научни форуми и във водещи изследователски центрове на САЩ и Китайския земеделски университет в Пекин. Съорганизатор е на ежегодната Международна конференция по генетика на царевицата и конференцията по растителна селекция, провеждана в Германия. През последните пет години е водещ изследовател в 18 немски и международни научни проекти.

Проф. Узунова е достоен "посланик" на България в най-развитата Европейска държава - Германия в днешно време. Успоредно с нейния принос за развитие на световната фундаментална и приложна наука, проф. Узунова има съществен принос и за развитието на българската земеделска наука. Благодарение на инициираното от проф. Узунова публично – частно партньорство между АгроБиоИнститута – София, ССА и селекционната компания КWS е създадена първата българска дихаплоидна популация царевица, сегрегираща по стопански важни признаци, която понастоящем се поддържа в Института по царевицата - Кнежа. 

Създаването на дихаплоидната популация даде възможност на Агробиоинститута да участва в европейски проект FP7-NUE-CROPS и да картира гени, свързани с реакцията и развитието на растенията при различни нива на азотна запасеност при царевицата. Бъдещото съвместно сътрудничество между Селскостопанска Академия и KWS в областта на растителната геномика и селекция ще допринесе за създаването на сортове и хибриди от ново поколение, отговарящи на завишените изисквания на родния и международен пазар.


Снимки – 0107 и 116 – една до друга