img

Председателят на ССА проф. д-р инж. Мартин Банов в "Агроспектър" : Измененията на климата ще повлияят силно българското земеделие през следващите десетилетия

08.01.2021
Линк: https://www.youtube.com/watch?v=C8-zgN8P_l0