img

Председателят на Селскостопанска академия се срещна с извънредния и пълномощен посланик на Алжирската народно-демократична република НП г-н Ахмед Буташ

30.11.2011

Г-н Буташ запозна присъстващите със селското стопанство на своята страна и с предизвикателствата, пред които се изправя Алжир в тази област. Като едни от най-важните проблеми, той подчерта обезлюдяването на селските региони, засушаването, както и прекалената зависимост на алжирската икономика от износ на фосилни горива. И двете страни се съгласиха, че един добър начин за борба с подобни предизвикателства е развитието на селското стопанство и задълбочаването на междудържавното сътрудничество в тази област.
Доц. д-р Костов представи на госта опита и традициите, които имат българската аграрна и лесовъдна наука в борбата със засушаването и ерозията на почвите, както и добрите възможности за прилагане на тези практики в Алжир.
Обсъдена бе възможността специалисти от Алжир да се обучават като докторанти в институти от системата на ССА.
И двете страни решиха, че важна първа стъпка за по-задълбочено сътрудничество е възможността учени от северноафриканската страна да посетят България и да се запознаят на място с възможностите и познанията на своите български колеги. Н. Пр. посланикът на Алжир обеща да съдейства за организирането на подобно посещение.


{backbutton}