img

Приети са изменения в Устройствения правилник на Селскостопанска академия

25.11.2021

Според публикуваните решения от Заседанието на МС на 24.11.2021 г. са приети изменения в Устройствения правилник на Селскостопанската академия Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Селскостопанска академия (ССА).

 Промените целят създаване на ефективна организационна структура в централната администрация на ССА. Също така се извършват вътрешни промени в числеността на дирекциите в обща администрация и в специализираните дирекции, с оглед по-ефективното изпълнение на функционалните им задължения, като това не променя общата численост на персонала в Академията.

С прецизиране и оптимизиране на функциите на отделните административни звена, съобразно приоритетите и дейностите, изпълнявани от тях, ще се обезпечи по-ефективното осъществяване на правомощията на председателя на ССА. Целта е да се повиши цялостно развитие и управление на процесите в Академията.

 След публикуването на Постановлението в ДВ ще станат ясни и детайлните изменения в Устройствения правилник на Селскостопанската академия.

https://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanie-na-ministerskiya-savet-na-24-11-2021-g