img

Практическо ръководство по земеделие - 1892 г.

24.05.2020

В деня на българската писменост и култура Ви представяме едно „Практическо ръководство по земеделие”. Пеню Георгиев е хасковски пътуващ земеделски  учител и като истински възрожденец иска да помогне за възстановяване на западналото българско земеделие след Освобождението. Ръководството се появява през далечната 1892 година в отговор на молбите на някои селски учители и по-интелигентни земеделци да се дадат по-добри теоретични и практически знания. Книгата е написана на достъпен език и е предназначена както за всеки грамотен земеделец, така и в помощ на селския учител във вечерните и неделните училища по земеделие.