img

Открит ден в Институтa по животновъдни науки – Костинброд

14.05.2024

На 10.05.2024 г. Институтът по животновъдни науки – Костинброд, организира „Ден на отворените врати“ за земеделски стопани, ученици от професионалните гимназии, студенти и учени.

Целта на събитието е да покаже работата на учените в няколко важни области, да демонстрира работата на експерименталната база, породите селскостопански животни и генофонда, който учените съумяват да опазват, както и популяризиране дейността на научния работник и привличане на млади хора.

В Института по животновъдни науки – Костинброд се оглеждат елитни породи от няколко вида – овце, говеда, коне, зайци, птици и пчели. Експерименталната база освен за учените от Института е и място за активна практика на учениците от Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ гр. Костинброд, а също така и за студентите от ЛТУ – Факултет по „Ветеринарна медицина“.

„Отворените врати към животновъдната наука“ демонстрираха възможността за изграждане на устойчива връзка образование–наука–бизнес, като основа за развитие на животновъдството, базирано на знанието чрез повишаване качеството на образованието, на научните изследвания и приложението им в практиката.