img

Още от богатата програма на Ден на фермера в ИРГР - Садово

10.06.2024

Демонстративно поле и утвърдени сортове показаха на Ден на фермера в ИРГР – Садово.

Благодарение на използването на растителните генетични ресурси в института са разработени и сортове при почти всички житни култури като ечемик, тритикале, ръж, овес и твърда пшеница.

В края на месец май в Институт по растителни и генетични ресурси (ИРГР) „Константин Малков“ - Садово, се проведе традиционния „Ден на фермера в Садово“. На него присъстваха заместник-председателят на Селскостопанска академия проф. Елена Тодоровска, заместник-ректорът на Аграрен университет - Пловдив проф. Тони Георгиева, директорът на Института по царевицата - Кнежа доц. Наталия Петровска, директорът на Професионална селскостопанска гимназия - Садово, учени, студенти, журналисти, фермери, както и гости от Турция. В своето слово при откриването директорът на ИРГР - Садово доц. д-р Катя Узунджалиева поздрави десетките гости на открития ден и подчерта, че през тази година в института се отбелязват две годишнини – 40 години от откриването на националната растителна генбанка, построена през 1984 г. по проект на ФАО и 90 години от рождението на доайена на садовската селекция при пшеницата проф. Дора Бояджиева. Тя прочете и поздравителните адреси до колектива на института от министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов и от ректора на Тракийския университет – Стара Загора. Последва кратко представяне на продукти от основния спонсор на събитието - Суммит агро България. След това гостите бяха превозени до демонстративното поле на института. Гости на открития ден бяха представители на фирма DJI Agriculture, които демонстрираха възможностите на най-новия модел дронове, които предлагат за употреба в селското стопанство. Демонстрацията беше направена и като част от съвременните тенденции в селското стопанство в рамките на Национална научна програма „Интелигентното земеделие“. Доц. дн. Станислав Стаматов запозна гостите с дейностите по тази ННП.

Бяха представени сортовете пшеница, включени в официалната сортова листа на България от основните селекционери на ИРГР - Садово – доц. Златина Ур и гл. ас. Благой  Андонов. Началото беше поставено от емблематичния сорт на проф. Дора Бояджиева „Садово 1“, който е признат преди 50 години и все още е стандарт в системата на ИАСАС. Последваха три сорта, които са от група А – силни пшеници, като сред тях е и най-новият сорт „Яйлзла“. От група Б – пшеници с повишена сила, бяха демонстрирани пет сорта, а от група В – високодобивни сортове, годни за самостоятелно хлебопечене още три. Така присъстващите видяха, че тук могат да намерят семена от сортове пшеница за различните условия на страната, с различно качество на зърното и с различни възможности за добив. 

Благодарение на използването на растителните генетични ресурси в института са разработени и сортове при почти всички житни култури като ечемик, тритикале, ръж, овес и твърда пшеница, които бяха представени от специалисти по тези култури. Подчертано беше, че няма друго семепроизводно стопанство у нас с такова разнообразие от видове. Демонстриран беше и най-добрият фуражен грах за зелено използване „Мир“. Работейки с всички полски култури в програмата по РГР, на практиката могат да се предлагат и много алтернативни видове, които посетителите видяха на живо, като еднозърнест и двузърнест лимец, бурчак, лен, фацелия, просо и др. Обърнато беше внимание и на прословутите садовски фъстъци и на новите сортове сусам годни за напълно механизирано отглеждане. Запознавайки се с толкова много култури, гостите разбраха, че ИРГР - Садово може да им бъде полезен партньор и предлага подготвени специалисти за всички видове. Посещението на демонстративното поле завърши с представяне на опитите на фирмите Меди +Р и Суммит агро България.