img

Обсъдени бяха насоки за сътрудничество в аграрната наука между България и Палестина

13.01.2012


Бяха обсъдени възможностите за съвместна работа в областта на най-новите европейски практики и технологии в аграрния сектор между учени от ССА и водещи палестински университети, а също и за обучение на докторанти от Палестина в акредитирани институти на Академията Отбелязан бе особен интерес от страна на г-н д-р Ахмед Ал Мадбух към научно-практическите постижения на българското овцевъдство.

{backbutton}