img

Конкурс на Селскостопанска академия за написване на кратка научно-популярна публикация от млади учени

07.10.2020

Селскостопанската академия обявява конкурс за написване на научно-популярна публикация до 5 страници,  в който могат да участват млади учени до 35–годишна възраст.

Темите са свободно избираеми, като трябва да са свързани с работата на Селскостопанска академия и нейните институти.

Материалите да се изпращат не по-късно от 15.10.2020 г. до:

Иван Ненов
Главен експерт Връзки с обществеността
Дирекция "Международно сътрудничество, връзки с обществеността и протокол"
Селскостопанска академия София, ул. Суходолска №30
Тел.: +359 2 812 7582
e-mail: inenov@agriacad.bg