img

Изложба на ИЗ - Кюстендил от отменения Празник на черешата 2020

06.07.2020

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в град Кюстендил кмета г-н Петър Паунов отмени провеждането на 13-тото издание на фестивала. За да се оцени донякъде подготовката на участващите в празника, в съботния ден всички сдружения, читалища и др. направиха щандовете си на своя територия. 

Подготвената изложба на Институт по земеделие – Кюстендил бе представена в двора на Института. Изложени бяха около 80 черешови сорта и елита, което е малка част от ген банката ни, която наброява над 1800 сортообразци от този овощен вид. Акцента тази година бе върху сортове и отбрани елити показали добра адаптивност към променящия се климат, притежаващи повишена устойчивост на стресови абиотични фактори.