img

ИЗК „Марица“ показа на полето колекция от 180 образци пипери и 190 домати

11.08.2020

Институтът по зеленчукови култури /ИЗК/ „Марица" в Пловдив разполага с уникална колекция от балкански и местни образци пипери и домати – общо 370, които вече са фенотипирани и генотипирани, и чиято метаболомика предстои да се изследва. На Открит ден на пипери и домати, проведен днес в ИЗК, колекцията бе показана на полето пред учени и производители.

Прочетете статията на Агро Пловдив, отразяваща събитието.