img

Юридическо становище относно съдебно решение по жалба на ИЗС Русе.

11.01.2012


В заседанието на Върховния административен съд на 01.12.2009 г. процесуалният представител на Министерството на земеделието и храните представя писмо от министър Мирослав Найденов, с което на основание чл. 156, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс обжалваната заповед е оттеглена.
Според становището на юрист Т. Колева - главен експерт от Селскостопанска академия, ИЗС Русе има интерес да обжалва решението на ВАС, с което жалбата е била отхвърлена, а на жалбоподателя е било присъдено да заплати разноските на другата заинтересована страна - „Спарки” АД.


{backbutton}