img

Юбилейна научна конференция в Института по царевицата в Кнежа

13.09.2019

Юбилейна научна конференция в Института по царевицата в Кнежа, на която бяха представени новите предизвикателства пред земеделската наука и начините за справяне проведе Институтът по царевицата в Кнежа на 11 септември, ден след тържественото честване на 95-годишнината от своето създаване. Тематичните направления на конференцията бяха в посока генетика, селекция и семепроизводство; технологии на отглеждане и растителна защита.