img

Институт по земеделие - Карнобат с два нови сорта ечемик: „Матея“ и „Звездана“

10.05.2024

За магията да създаваш новости в земеделието, разказва проф. д-р Дарина Вълчева.

В сортовата листа на България за ечемик през тази година са вписани 52 сорта, от които само 7 са чужда селекция, а останалите са български. От българските сортове 30 са създадени именно в Институт по земеделие – Карнобат, който е част от Селскостопанска академия. В сортовата листа на Турция 10 от сортовете ечемик са на ИЗ - Карнобат. В Македония най-разпространени са сортовете ечемик „Одисей“ и пшеница „Миряна“. През последните 15 години в Институт по земеделие – Карнобат са селекционирани и признати за оригинални нови 22 сорта ечемик и 3 сорта овес.

Със заповед от 2024 г. на министъра на земеделието Кирил Вътев са утвърдени 2 нови сорта на института - сортовете ечемик „Матея“ и „Звездана“. Сорт „Матея“ е зимен двуреден ечемик. Създаден е от авторски колектив с проф. д-р Дарина Вълчева и проф. д-р Драгомир Вълчев, директор на ИЗ - Карнобат. Те са автори и на сортовете ечемик „Лардея“, „Орфей“, „Одисей“, „Сайра“, „Девиния“, „Дария“, „Савелия“, „Венера“, „Денис“, „Ермелина“ и „Елизария“. Съюзът на изобретателите в България присъди на двамата учени наградата „Селекционер на годината“ в категория „Колективни селекционни постижения“ за 2021 година. Техните сортове се сеят в северните части на Молдова, Северна Македония до Диарбекир в Турция. Сортовете ечемик притежават голяма пластичност и това ги прави пригодни за различни климатични условия и региони. След изпитване и вписване в сортовата листа на Турция те са разпространени в районите на Одрин, Бабаески, Люлебургаз, Буюккаръщъран, Хайраболу и Кешан, а в Северна Македония се сеят в района на Дорфулия.

Новият сорт „Матея“ е високодобивен и в периода на изпитване по пунктовете на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол от него са получени добиви до 919 kg/da, като те превишават средния стандарт с 8.0%. Качеството на зърното му е отлично и може да се използва за пиво и за фураж. Сортът е средноранен, не поляга, устойчив на икономически важните болести по ечемика. Най-ценното му ново качество е високата му сухоустойчивост, в съчетание с висока студоустойчивост. Това го прави пригоден за промените в климата, което ще позволи да се адаптира добре при различни климатични условия.

Сорт „Звездана“ е пролетен многореден ечемик. Той е създаден от авторски колектив доц. д-р Дарина Димова и проф. д-р Драгомир Вълчев. Доц. Димова работи в института от 2001 година. За този кратък период е създала сортовете „Алексан“, „Ахинора“, „Сиела“, „Юли Бян“, „Ясмина“, които в годините са отличени с редица престижни международни награди от изложения за иновации и от Съюза на учените и изобретателите в България. Сортовете „Ахинора“, „Сиела“ и „Юли Бян“ са на изпитване в Турция в област Коня, където формират високи добиви. Резултатите от изпитването са обнадеждаващи и се очаква да бъдат вписани в сортовата листа на страната. Новият сорт е поредното чудо в селекцията. Той е високодобивен и от него се получават добиви наравно с добивите от зимните сортове. В периода на проучване в ИАСАС сорт „Звездана“ е с добив 640 kg/da и превишава стандарта с 14.4%. Сортът е средно устойчив на брашнеста мана и кафява ръжда и високо устойчив на листен пригор. Зърното му е с висока хранителна стойност и е подходящо за фураж на животните.

Проф. д-р Дарина Вълчева допълва анализа си с романтичен разказ за Институт по земеделие – Карнобат: „В малък провинциален град в България, сгушен сред дърветата на парка, се намира Институт по земеделие – Карнобат. Отдалече ти се струва, че си попаднал в почивна станция. Зеленина, чистота и уют те посрещат още от входа и изведнъж си изненадан, че тук хората работят в областта на земеделието и създават световни образци на житни култури. Почти 100-годишна е историята на института и през годините тук са работили много научни работници, дори академици. Постиженията им са познати както в страната, така и в чужбина. Имаше години, когато кажем ли сорт „Обзор“, всички производители в страната разбираха ечемик. Тогава ежегодно се сееха повече от 5 млн. декара ечемик, а полетата бяха само със сорта „Обзор“, създаден в института. В основата на селекцията на лен във Франция, стоят сортовете лен, селекционирани преди 1944 г. в тогавашната опитна станция в Карнобат.“

В наши дни ИЗ - Карнобат пази, развива и утвърждава имиджа на достоен научен център, познат в страната и в чужбина. Тук се създават нови сортове ечемик и овес, чиято продуктивност и качество на зърното са пословични. Те са устойчиви на абиотичен стрес, което ги прави търсени в условията на климатични промени.

През 2025 г. Институт по земеделие - Карнобат се готви да отпразнува 100 години от създаването си. Зад тишината и спокойствието в двора и сградите на института, кипи неуморен труд на малък колектив от учени, които творят и създават шедьоври в своя трудов път и високи постижения на българската земеделска наука.