img

Институт по царевицата – Кнежа кани на „Ден на царевицата“ гр. Лозница, обл. Разград на 12.08.2022 г.

08.08.2022

„ДЕН НА ЦАРЕВИЦАТА“


Институт по царевицата – Кнежа кани всички на 12.08.2022 г. в гр. Лозница, обл. Разград на „Ден на царевицата“ организиран от ЕТ „Стефан Пенев – НИМ“


На демонстративното поле ще бъдат представени утвърдени български хибриди царевица – Кнежа 307, Кнежа 317, Кнежа 320, Кнежа 435, Кнежа 461, Кнежа 509, Кнежа 517, Кнежа 560, Кнежа 561, Кнежа 564, Кнежа 565, Кнежа 613, Кнежа 619, Кнежа 625 М, Кнежа 649, Кнежа 683 А. Посетителите ще могат да видят и най-новата селекция на Института – Кнежа 568, Кнежа 570А, Кнежа 572, Кнежа 573, Кнежа 575 и Кнежа 651.

По време на беседата доц. д-р Наталия Петровска – директор на ИЦ-Кнежа ще запознае земеделските производители с биологичните и стопански качества на българските хибриди царевица, както и специфични елементи от технологията на отглеждане в зависимост от региона и групата на зрялост.