img

Електронен атлас на почвите ще подпомага фермерите в борбата със сушата

25.10.2012

 

Електронната информационна система на почвите е част от дългосрочната стратегия за развитие на земеделието и аграрните науки, която ще бъде разработена от звената на Селскостопанска академия, съобщи проф. Славейков. Тя ще обхваща и създаването на нови селекции пшеница и слънчоглед. На срещата зърнопроизводителите подчертаха, че сортовете българско зърно, разработени в научните ни институти са в пъти по-добри и качествени от вносните. За запазване на родното производство и решаване на проблемите с климатичните промени двете страни се договориха в кратки срокове да пристъпят към конкретни действия за прилагане на научните достижения в практиката. В тази връзка предстои подписване на меморандум за сътрудничество между Селскостопанска академия и представителите на аграрния бизнес.
{backbutton}