img

Два нови хибрида царевица на ИЦ – Кнежа впечатляват с добив и качества

10.03.2023

Два нови хибрида българска царевица, разработени в Института по царевицата (ИЦ)– Кнежа на Селскостопанска академия бяха отличени на ХХ Национално Изложение „FoodTech-IТI’2023“, с 2- ва Златни медала като победител в категория „Нови сортове“, съобщава сайтът „Агрозона“, цитирайки информация от научното звено. Отличията са за новосъздадените царевични хибриди Кнежа 649 и Кнежа 650А.

Предложените хибриди са от най-търсените групи на зрялост, които могат да задоволят всяко търсене на земеделските производители, коментират учени от Института по царевицата, допълва информацията. Създадени са при всички промени на агроклиматичните условия за страната. Доказали са качествата си и в сортоизпитване и признаване, те не отстъпват на чуждата селекция.

Сортът Кнежа 649 е създаден от проф. д-р Стефан Вълчинков и доц. д-р Пенка Вълчинкова и е включен в Сортовата листа на Р България. Хибрид подходящ за зърно и силаж. Реализира добивния си потенциал при условия без напояване. При трайно засушаване рязко се отличава от другите хибриди в късната група с по-добрата си продуктивност. При официалното изпитване в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) на три локации (Селановци, Бръшлен и Раднево) без напояване през 2018 г. е показал добив на зърно 955 кг/дка – 105,6% превишение спрямо официалните стандарти. През 2019 г. добивът му е 971 кг/дка – 108 % над стандартите. Средният му добив от 6 локации за 2 години е 953,2 кг/дка, като средното превишение на стандартите Кн М625 и Кн 683А е 107,5%. Варирането на добива му за периода е CV=10,5%, по-ниско от това на стандартите. Има много добре изразена екологична стабилност.

Сортът Кнежа 650А е хибрид от последно поколение на Институт по царевицата – Кнежа от ас. Красимир Павловски. Признат след двугодишно изпитване, поради убедителни резултати от ЕК в ИАСАС през 2022 г. Подходящ е за производство на зърно и силаж, като реализира висок добив на зърно и зелена биомаса. Устойчив на икономически важни болести и неприятели по царевицата.

Създаден е в актуални агроклиматични условия, устойчив на засушаване, преодоляващ негативното въздействие на високи температури и липса на валежи в критичните за царевицата периоди. Попълва портфолиото на ИЦ - Кнежа в направление зърно и силаж.

Информацията в уебсайта на „Агрозона“