img

Доц. д-р Н. Методиев от Института по животновъдни науки в Костинброд за интензификацията на репродуктивния процес в овцевъдствотo

24.04.2023

На първо място за успехи в овцевъдството е правилното хранене.

За грешките по време на случната кампания в овцевъдството говори доц. д-р Никола Методиев от Институт по животновъдни науки – Костинброд към Селскостопанска академия. Целта е неговите съвети да помогнат на стопаните, собственици на стада, да станат по-добри в работата си. Първо по важност е правилното хранене, след това е правилната ветеринарна профилактика, която включва зоохигиена и профилактика на заразните заболявания, профилактика срещу инвазивни заболявания и такава срещу инфекциозни заболявания. Ако точни тези точки не бъдат изпълнени – репродукцията ще куца, казва специалистът. „Интензификация на репродуктивния процес в овцевъдството“ – презентация по темата представи доц. д-р Никола Методиев от Институт по животновъдни науки – Костинброд към Селскостопанска академия. Със своя анализ той участва в семинар на тема „Преживното животновъдство – проблеми и перспективи“, който проведе Селскостопанска академия в единия от изложбените дни по време на АГРА 2023 в Международен панаир – Пловдив.

Доц. д-р Никола Методиев


По думите на доц. Методиев проблемите при провеждането на случната кампания са организационни и ветеринарно-медицински. Не трябва да се допускат хронично болни овце и кочове за разплод, както и овце, които са били ялови в две последователни години – те следва да бъдат бракувани. Когато случната кампания стартира трябва да се дава почивка на кочовете и да се следи стриктно тяхното здравословно състояние. Също така мъжките разплодници трябва да се отглеждат отделно от стадото. Трябва и редовно да се подрязват копитата им. Също така, когато се прави междупородно кръстосване трябва да се внимава кочът да отговаря телесно и по външен вид на овцата. Контролирано осеменяване – към това трябва да се стреми българският фермер, т. е. да знае произхода на агнето, кой е бащата. Тук слабото място е, че се изисква повече труд и активност от страна на работниците. Една случна кампания е успешна, когато между 80% и 90% от овцете в стадото са заплодени в рамките на 4 седмици, особено в стопанствата в които целогодишно се добива овче мляко. При тях е задължително синхронизирането на еструса, на разгонването при овцете. Изисква се строга организация, за да се случи процеса успешно, както и синхрон между екипа на фермата. Овцете, които са в добро телесно състояние, близнят по-често. Използването на минерално – витаминните добавки е похват за подобряване на заплождането и здравословното състояние на животните. Важно е и регулирането на светлинния ден.