img

Доц. д-р Антоний Стоев, ИПАЗР „Никола Пушкаров” за бактериози, застрашаващи житните посеви в България пред сайта Синор

06.01.2021

Базалната бактериоза по пшеницата и ечемика е причинявана от вида Pseudomonas syringae pv atrofaciens (Pseudomonas atrofaciens). Бактерията има пръчковидна форма с камшичета, които са разположени едностранно. При изолиране върху агарови хранителни среди образува бели колонии.

Заразата се запазва и пренася със семена от заразените посеви, а самото заразено семе има ниска кълняемост. Насочващ признак е отделянето на белезникавият ексудат (бактерийна гной) от някои непокълнали семена. Загниването на колеоптила е друг признак, явяващ се след покълване. Поразеният участък има червенокафяв оттенък.

Оцелелите растения са с потиснат растеж. По листата им се явяват характерни белезникави воднисти петна. Те са жълтеникави и постепенно се разрастват.

За да научите още за бактериалните заболявания по житните посеви в България, прочетете цялата статия в уебсайта на Синор