img

Добруджански земеделски институт с участие в изложението „Ден на полето“

02.08.2023

За първа година Добруджанският земеделски институт – Генерал Тошево на Селскостопанска академия участва в изложението „Ден на полето“ и второто му издание. Събитието се проведе в рамките на три поредни дни - от 25.07 до 27.07.2023 г. - в района на „5-ти километър“ край гр. Добрич, на полето на фирма „ЕЛ-СИ“ ООД. Изложението беше открито от Заместник-министъра на земеделието и храните Таня Георгиева.

Добруджански земеделски институт представи четири хибрида слънчоглед. Три от хибридите са по Clearfield-технология - “Краси CLP”, “Енигма CLP”, “Далена CLP”, а четвъртият е експрес-толерантен - “Прометей SU”. Представените хибриди се отличават с много добри качествени показатели и висок добивен потенциал. 

На събитието представителите на Института имаха възможност да се срещнат и дискутират предимствата на представените хибриди със земеделски производители, арендатори и представители на чуждестранни фирми. 

Част от официалните гости бяха Йордан Йорданов – кмет на гр. Добрич, Йорданка Костадинова – Областен управител на гр. Добрич, Костадин Костадинов – Председател на Българска аграрна камара.