img

Делегация на Унгарската асоциация на производителите на овощен посадъчен материал посети Институт по овощарство – Пловдив

20.09.2023

На 13 Септември делегация на Унгарската асоциация на производителите на овощен посадъчен материал посети Институт по овощарство – Пловдив. 

Интересът на групата беше насочен към ин витро размножаване на овощни видове, научно-изследователски опити провеждани в разсадника на Института, сортове и подложки.

В конферентната зала бяха представени направленията, в които работи колективът на Института по овощарство – Пловдив, новите сортове и перспективни селекционни материали, нови методи и техники за присаждане. Силен интерес предизвикаха новите сливови сортове и по желание на членовете на асоциацията растителен материал от тях беше предоставен за научни цели на д-р Ferenc Nádosy, директор на изследователската станция Cegléd (NARIC - Fruit and Ornamental Plant Research Institute - Cegléd Research Station). Представените методи за присаждане също породиха задълбочена дискусия и интересът на аудиторията.

Групата посети научно-изследователските лаборатории на Института, опитни полета и производители, в чиито насаждения са внедрени технологии разработени от колективът на Института.