img

Декларация за съвместни намерения подписаха ССА и Юлиус Кюн Институт, Германия

13.07.2023

Селскостопанска академия и Федералния изследователски център за култивирани растения „Юлиус Кюн Институт“, Германия подписаха Съвместна декларация за намерения

В началото на м. юни 2023 г. проф. дн инж. Мартин Банов, председател на Селскостопанска академия и проф. д-р Франк Ордон, президент на Федералния изследователски център за култивирани растения „Юлиус Кюн Институт“, Германия подписаха петгодишна Съвместна декларация за намерения с цел разширяване на съществуващата база от знания и насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивото селскостопанско развитие и селскостопанските наука и технологии.

Декларацията предвижда двете институции да се възползват взаимно от резултатите от научните си изследвания, осъществявайки технологично сътрудничество, обмен на информация и обмен на изследователи в следните области:

  • Разработване на устойчиви системи за производство на култури;
  • Природни ресурси и изменение на климата;
  • Агроекология;
  • Информационни технологии и комуникации.

Самата Декларация може да послужи като план за двустранно сътрудничество за развитие на отношенията между страните.