img

Българската колекция от растителни генетични ресурси в ИРГР - Садово е най-голямата в Югоизточна Европа

24.01.2023

Директорът на Института по растителни генетични ресурси (ИРГР) - Садово разказва какво съхранява България в Световното семехранилище в Свалбард, Норвегия, наричано "Ноев ковчег"

"В Института по растителни генетични ресурси "Константин Малков" - Садово се съхранява най-богатото растително разнообразие от културни видове и сортове и техните диви предшественици." "Националната семенна генбанка в Садово поддържа над 62 000 образци, от които 43 147 при условията за дългосрочно съхранение. Базовата колекция е представена от 33 семейства, 150 рода и 600 растителни вида". "Опазването на уникалните български образци в кризисни ситуации и природни бедствия налага дублирането им в генбанка извън страната. С подписаното споразумение между ИРГР - Садово и Министерството на земеделието и храните на Република Норвегия стартира процедура за дублиране на зародишна плазма от семена в световното семехранилище Свалбард". 

Още в публикацията на БТА: 

https://bta.bg/bg/news/economy/394651-dots-katya-uzundzhalieva-balgarskata-kolektsiya-ot-rastitelni-genetichni-resur