img

27-ма научна конференция с международно участие се проведе в Института по планинско животновъдство и земеделие - Троян

21.05.2024

В Институтът по планинско животновъдство и земеделие, Троян, който е част от структурата на Селскостопанска Академия, се проведе 27-та международна научна конференция „ЕкоМаунтин 2024“ на тема „Екологични проблеми на планинското земеделие“. Проведеният на 16 и 17 май форум се организира под патронажа на Министъра на земеделието и храните и на Председателя на Селскостопанска академия. Официалното откриване беше на 16 май от 10 ч. с гости проф. д-р Виолета Божанова – председател на Селскостопанска академия, д-р Деница Динчева – директор на дирекция "Животновъдство" към Министерството на земеделието и храните, проф. д-р Диян Георгиев – декан на Аграрния Факултет към Тракийския университет, Стара Загора, чуждестранни гости от Китай, Сърбия, Чехия, Молдова, Украйна и Турция, както и колеги от университети, научни институти, научни центрове и опитни станции от България. Проф. д-р Виолета Божанова откри официално конференцията и поздрави домакините и участниците. В първият ден на форума бяха изнесени 3 пленарни доклада от чуждестранните ни гости и конференцията продължи по програмата.

Темите, които бяха обсъдени тази година са разделени в 5 направления: „Животновъдство”, „Фуражно производство, ливадарство”, „Трайни насаждения”, „Общо земеделие” и новото ни направление „Преработка на растениевъдна и животновъдна продукция”. Като за двата дни на конференцията бяха представени и дискутирани общо 41доклада и 183 броя постери.

В рамките на конференцията бе подписан договор за двустранно сътрудничество между Институтът по планинско животновъдство и земеделие, Троян и Черкаската експериментална станция по биоресурси към Националната академия за аграрни науки на Р. Украйна.