Доц. д-р Румен Калев

Телефон: +35987917107 Имейл: osz_targ@mail.bg

Директор на Научен център по земеделие – Търговище