Последни новини


26.11.2021

Доц. д-р Анна Добрева от Институт по розата и етеричномаслените култури – Казанлък и гл. ас. д-р инж. Мария Събева от Институт за растителни генетични ресурси – гр. Садово, като представители на двете научни звена на Селскостопанска академия, взеха у...

Прочети
25.11.2021

Дирекция „Наука, образование и иновации” към Централното управление на Селскостопанска академия информира учените и експертите от структурните звена на Академията, че на 17 ноември Европейската комисия (ЕК) публикува нова стратегия за почвите.Новата ...

Прочети
25.11.2021

Според публикуваните решения от Заседанието на МС на 24.11.2021 г. са приети изменения в Устройствения правилник на Селскостопанската академия Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Селскостопан...

Прочети
24.11.2021

Институтът по аграрна икономика (ИАИ) към Селскостопанска академия започна работа по нов научно-изследователски проект на тема „Механизми и форми на аграрното управление в България“. Целта му е да се обединят опита и интердисциплинарните усилия на во...

Прочети
23.11.2021

Как фермерите могат да намалят емисиите на метан в животновъдството, бе темата на разговор с проф. дсн Живко Кръстанов – ръководител на отдел „Развъждане и технологии в говедовъдството“ в Земеделски институт (ЗИ) – Стара Загора към Селскостопанска ак...

Прочети
23.11.2021

Земеделски институт (ЗИ) - Стара Загора към Селскостопанска академия ще представи темата „Добри практики в овцевъдството“ на онлайн семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) – Хасково.Събитието ще се проведе на 24 ноемв...

Прочети
22.11.2021

Публикувана е онлайн анкета за проектиране на по-добри доматиЕвропейският проект HARNESSTOM, ръководен от проф. Antonio Granell (Испания) и с участието на различни европейски научни центрове започва да разгръща своята дейност в България. Целта на про...

Прочети
19.11.2021

Подробно представяне на селекцията на нови сортове овощни видове, устойчиви на биотичен и абиотичен стрес, предизвикан от климатичните промени, на Института по овощарство – Пловдив към Селскостопанска академия, може да видите във видеото от семинар н...

Прочети
18.11.2021

През есенния сезон в организма на листопадните растителни видове започват процеси, чрез които растенията се подготвят за зимния покой. Оголването на дърветата се случва с различна бързина при отделните видове. При костилковите видове настъпва по-рано...

Прочети

Контактна информация

1373 ул. "Суходолска" № 30 София

+359 2 812 75 05

ssa@agriacad.bg

Социални мрежи

Изпрати запитване