ИЗК „Марица“ – Пловдив

05.11.2020 - 05.12.2020

Описание:

Процедура за заемане на академичната длъжност "професор"

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство 

Научна специалност:   „Селекция и семепроизводство на културните растения” 

Кандидат : доц.  д-р Даниела Ганева Ганева

Жури:


  1. проф. дн Дияна Лилова Светлева
  2. проф. д-р Дочка Ценова Димова
  3. проф. д-р Нели Кирилова Вълкова
  4. проф. д-р Бистра Янева Атанасова-Димитрова
  5. проф. д-р Нася Борисова Томлекова
  6. проф. д-р Тоня Добрева Георгиева
  7. проф. д-р Николай Димитров Панайотов

Кандидати:


доц. д-р Даниела Ганева Ганева:


Резюмета
доц. д-р Даниела Ганева Ганева Свали

Приноси
доц. д-р Даниела Ганева Ганева Свали
доц. д-р Даниела Ганева Ганева Свали

Рецензии
проф. дн Дияна Лилова Светлева Свали
проф. д-р Дочка Ценова Димова Свали
проф. д-р Нася Борисова Томлекова Свали

Становища
проф. д-р Нели Кирилова Вълкова Свали
проф. д-р Бистра Янева Атанасова-Димитрова Свали
проф. д-р Тоня Добрева Георгиева Свали
проф. д-р Николай Димитров Панайотов Свали